ทำแบบทดสอบเพียง 10 นาที

อยากรู้คะแนน PTE เหรอ?
เริ่มทำแบบทดสอบเลย

ผลคะแนนสอบ

ตรวจโดยเครื่องตรวจคะแนนที่แม่นยำ

ผลคะแนนสอบของ Jerry

คะแนนของคุณคือ : 64

ทักษะการสื่อสาร

73 Listening
54 Speaking
Reading
Writing
คำแนะนำ
พื้นฐานภาษาอังกฤษของเจอร์รี่อยู่ในระดับดี แต่ทักษะการพูดพาร์ท DI และ RS ยังต้องปรับปรุง เราแนะนำว่า :
Strengthen your Pronunciation base - particularly in stress & de-stress in words & sentences – this skill will add rhythm to your speech; then you can consistently raise Fluency through phrasing & connected speech.Apply our top DI templates & techniques to help eliminate hesitations.
Then strengthen your Pronunciation base - particularly in stress & de-stress in words & sentences – this skill will add rhythm to your speech; then you can consistently raise Fluency through phrasing & connected speech. Apply our top RS techniques to help eliminate long pauses or hesitations.
แผนการเรียนออนไลน์ที่แนะนำ
ฝึกฝนออนไลน์

30 นาทีทุกวัน

ฝึกฝนพาร์ท Describe image และ Repeat sentence

Create your practice set & track your studies

Save wrong questions to practise again

More study plans...

Study plan - key knowledge recommendations
Progressive
learning

Learn the following to enhance your PTE skills

รูปแบบของพาร์ท Describe Image

ฉันจะพัฒนาการพูดในพาร์ท Describe Image ได้อย่างไร ?

3 ขั้นตอนสู่ความเป็นเลิศในพาร์ท Repeat Sentence

ฉันจะพัฒนาการออกเสียงของฉันในพาร์ท Repeat Sentence ได้อย่างไร ?

More

Start now

กรุณาเลือกภาษา

Please choose lanuage

English
ภาษาไทย