PTE คืออะไร?

ข้อสอบ PTE Academic เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศและการย้ายถิ่นฐานที่ใช้ระบบการสอบกับคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ผลคะแนนสอบยังออกรวดเร็วภายใน 5 วันทำการ ผลคะแนนสอบของ PTE เป็นที่ยอมรับในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานรัฐบาลจากทั่วโลก นอกจากนี้ยังเป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำ ปราศจากอคติใดๆ ระหว่างผู้สอบและผู้ให้คะแนนสอบอีกด้วย

เกี่ยวกับ PTE

รู้จัก PTE
จองสอบออนไลน์
ค่าธรรมเนียมการสอบ
Thailand PTE test centre location
เนื้อหาข้อสอบ
Question type introduction

ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ PTE เป็นข้อสอบวัดระดับที่สอบกับคอมพิวเตอร์ คิดค้นโดย Pearson สามารถใช้ได้สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศและการย้ายถิ่นฐาน ข้อสอบ PTE เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษชนิดแรกที่สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมด ซึ่งผลการสอบได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และรัฐบาลจากทั่วโลก เป็นข้อสอบที่ได้รับการพิสูจน์ว่าปราศจากอคติระหว่างผู้สอบและผู้ให้คะแนน

องค์กร

ข้อสอบ PTE คิดค้นและพัฒนาโดย Pearson Test of English Academic (PTE Academic) เป็นข้อสอบที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้ยื่นผลคะแนนในการศึกษาต่อต่างประเทศและการย้ายถิ่นฐานทั่วโลก

มีความยุติธรรม

ข้อสอบ PTE เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ให้คะแนนเที่ยงตรงและปราศจากอคติ โดยใช้การตรวจจากระบบคอมพิวเตอร์ AI เมื่อคุณทำข้อสอบ PTE คะแนนที่คุณได้มาจากการให้คะแนนโดยระบบ AI ที่มีคลังข้อมูลคำตอบมากกว่าหนึ่งพันข้อมูล นั่นหมายความว่าคุณได้คะแนนตามความสามารถของคุณอย่างแท้จริง

ได้รับการยอมรับ

ผลคะแนน PTE ได้รับการยอมรับจากมหาวิยาลัยและสถาบันการศึกษาจากทั่วโลก โดยเฉพาะ

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้การยอมรับ 100%
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในสหราชอาณาจักรให้การยอมรับผลคะแนน PTE กว่า 98% ในการทำงานหรืออาศัยอยู่ในประเทศ
สถาบันการศึกษากว่า 2,000 แห่งในสหรัฐอเมริกาให้การยอมรับผลคะแนน PTE
มหาวิทยาลัยกว่า 90% ในประเทศแคนาดาล้วนให้การยอมรับ

การสอบมีความยืดหยุ่นและผลสอบออกรวดเร็ว

ข้อสอบ PTE มีความยืดหยุ่นสำหรับผู้สอบ โดยผู้สอบสามารถสำรองที่นั่งสอบได้ 360 วันในรอบปีปฏิทิน อีกทั้งผลคะแนนจะยังออกภายใน 5 วันทำการ ศูนย์สอบ PTE มีกว่า 250 แห่งทั่วโลกใน 50 ประเทศ

การสอบ PTE มีรอบสอบทั้งหมด 360 วัน/ปี ผู้สอบสามารถจองที่นั่งสอบล่วงหน้าได้ 24 ชั่วโมง

การจองออนไลน์

เข้าไปจองที่นั่งสอบได้ที่ pearsonpte.com/book
สร้าง Pearson account
ผู้สมัครจะต้องสร้าง Pearson account เพื่อจองที่นั่งสอบ
ผู้สมัครสอบจะต้องใช้ชื่อจริงที่ปรากฏในบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตและนำหลักฐานแสดงตนที่สมัครมาในวันสอบด้วย
เมื่อผู้สมัครสร้าง account แล้ว จะได้รับอีเมล์เพื่อเข้า login
มื่อผู้สมัครได้รับข้อมูลเพื่อ login แล้ว ผู้สมัครก็สามารถเข้าไปจองที่นั่งสอบได้ที่ www.pearsonvue.com/pte เมื่อผู้สมัครจองที่นั่งสอบเรียบร้อยแล้ว จะได้รับอีเมล์ยืนยันภายใน 24 ชั่วโมง

ราคาปกติ USD 200

Pearson Professional Centers-Bangkok, Thailand

Bangkok Business Building

Level 10 Unit 10-10

54 Sukhumvit 21

Bangkok

10110

Thailand

พาร์ทที่ 1 Speaking & Writing (77 – 93 นาที)

พาร์ทที่ 2 Reading (32 – 41 นาที)

พาร์ทที่ 3 Listening (45 – 57 นาที)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://pteplus.co.th/QuestionTypes/details/speaking/ra

PTE Senior Teacher Public Seminar

Exam preparation tips and tricks, ultimate techniques and sharing of high-achieving students

PTE vs IELTS & TOEFL

รูปแบบของข้อสอบ
ตารางเปรียบเทียบคะแนน
เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก
ศูนย์สอบ ค่าธรรมเนียม และระยะเวลาในการรู้ผลคะแนน

ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ PTE เป็นข้อสอบวัดระดับที่สอบกับคอมพิวเตอร์ คิดค้นโดย Pearson สามารถใช้ได้สำหรับการเรียนต่อต่างประเทศและการย้ายถิ่นฐาน ซึ่งผลการสอบได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และรัฐบาลจากทั่วโลก เป็นข้อสอบที่ได้รับการพิสูจน์ว่าปราศจากอคติระหว่างผู้สอบและผู้ให้คะแนน

PTE Academic IELTS TOEFL
สอบและตรวจโดยคอมพิวเตอร์ ทำในกระดาษคำตอบ ตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ สอบกับคอมพิวเตอร์ ตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญ
ระยะเวลาในการสอบ 2.5 – 3 ชม ระยะเวลาในการสอบข้อเขียน 3 ชม.และพูด 15 นาที ระยะเวลาในการสอบ 4 – 4.5 ชม
PTE Academic 30 36 42 50 58 65 73 79 83 86
IELTS 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0
PTE Academic 38 42 46 50 53 59 64 68 72 78 84
TOEFL iBT 40-44 54-56 65-66 74-75 79-80 87-88 94 99-100 105 113 120
PTE Academic IELTS TOEFL
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ให้การยอมรับผลคะแนน PTE ในการสมัครวีซ่า 100%
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐในสหราชอาณาจักรให้การยอมรับผลคะแนน PTE กว่า 98% ในการทำงานหรืออาศัยอยู่ในประเทศ
สถาบันการศึกษากว่า 2,000 แห่งในสหรัฐอเมริกาให้การยอมรับ
มหาวิทยาลัยกว่า 90% ในประเทศแคนาดาให้การยอมรับ
เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ปัจจุบันได้รับการยอมรับมากที่สุด ใน 95% ของมหาวิทยาลัยทั่วโลก มหาวิทยาลัยกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก ใช้ผลคะแนน PTE ในการสมัครเรียนวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร
PTE Academic IELTS TOEFL
ศูนย์สอบ Adelaide, Brisbane, Cairns, Canberra, Darwin, Gold Coast, Hobart, Melbourne, Perth, Sydney, Toowoomba, Townsville Adelaide, Brisbane, Cairns, Canberra, Darwin, Gold Coast, Hobart, Melbourne, Perth, Sydney, Toowoomba, Townsville Adelaide, Brisbane, Cairns, Canberra, Darwin, Gold Coast, Hobart, Melbourne, Perth, Sydney, Toowoomba, Townsville
รอบการสอบ รอบสอบ 3-4 รอบ/วัน วันเวลาสอบเยอะและเวลายืดหยุ่น รอบสอบ 2-3 รอบ/สัปดาห์ ต้องทำการจองล่วงหน้า รอบสอบ 1 รอบ/วัน ต้องทำการจองล่วงหน้า
ค่าธรรมเนียม AUD $375 AUD $355 AUD $300
ระยะเวลาในการรู้ผลสอบ 2-5 วันทำการ ส่งผลทางอีเมล์ 10 วันทำการ ส่งผลเป็นกระดาษทางไปรษณีย์หรือมารับด้วยตัวเอง 8-10 วันทำการ ตรวจผลเองออนไลน์

สถาบันที่ให้การยอมรับ

ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์
สหราชอาณาจักร
สหรัฐอเมริกา
อื่นๆ

มหาวิทยาลัยทุกแห่งในออสเตรเลียให้การยอมรับผลคะแนน PTE คะแนนด้านล่างเป็นคะแนนที่มหาวิทยาลัยในกลุ่ม G8 (Group of Eight) ยอมรับ

ชื่อ คะแนน PTE ที่ต้องการ เว็บไซต์
The Australian National University ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 64, แต่ละพาร์ท ≥55;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 64, แต่ละพาร์ท ≥55;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
University of Melbourne ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 58-64, แต่ละพาร์ทม ≥50;
Master: See link on the right for detail;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
The University of Sydney ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 64, แต่ละพาร์ทม ≥54;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 61, แต่ละพาร์ทม ≥54
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
The University of New South Wales ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 64, แต่ละพาร์ทม ≥54;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 64, แต่ละพาร์ทม ≥54;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
The University of Queensland ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 64, แต่ละพาร์ทม ≥60;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 64, แต่ละพาร์ทม ≥60;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
Monash University ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 58, แต่ละพาร์ทม ≥50;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 58, แต่ละพาร์ทม ≥50;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
The University of Western Australia ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 64, speaking & writing ≥59, listening & reading≥54 ;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 64, speaking & writing ≥64, listening & reading≥54 ;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
The University of Adelaide ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 58, แต่ละพาร์ทม ≥50;;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 58, แต่ละพาร์ทม ≥50;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทุกแห่งในนิวซีแลนด์ยอมรับผลคะแนน PTE รายชื่อด้านล่างคือรายชื่อมหาวิทยาลัยชื่อดัง 8 อันดับในนิวซีแลนด์และคะแนน PTE ที่ยอมรับ

ชื่อ คะแนน PTE ที่ต้องการ เว็บไซต์
The University of Auckland ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 50, แต่ละพาร์ทม ≥42;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 58, แต่ละพาร์ทม ≥50;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
Auckland University of Technology ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 50, แต่ละพาร์ทม ≥42;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 58, แต่ละพาร์ทม ≥50;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
Massey University ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 50, แต่ละพาร์ทม ≥42;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 58, แต่ละพาร์ทม ≥50;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
University of Canterbury ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 57, แต่ละพาร์ทม ≥50;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 64, แต่ละพาร์ทม ≥58;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
Lincoln University ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 50, แต่ละพาร์ทม ≥42;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 50, แต่ละพาร์ทม ≥42;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
Victoria University of Wellington ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 58, แต่ละพาร์ทม ≥50;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 58, แต่ละพาร์ทม ≥50;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
University of Waikato ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 50, แต่ละพาร์ทม ≥42;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 58, แต่ละพาร์ทม ≥50;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
University of Otago ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 58, แต่ละพาร์ทม ≥50;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 64, แต่ละพาร์ทม ≥57;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกว่า 410 แห่งในสหราชอาณาจักรยอมรับผลคะแนน PTE เรายกตัวอย่างมหาวิทยาลัยชื่อดัง 8 แห่งที่ยอมรับผลคะแนน PTE ในรายการด้านล่าง

ชื่อ คะแนน PTE ที่ต้องการ เว็บไซต์
London School of Economics and Political Science ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 65, reading & listening ≥58, speaking & writing ≥51 ;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 65, reading, listening & speaking ≥58, writing ≥65;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
University of Leeds ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 64, แต่ละพาร์ทม ≥60;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 64, แต่ละพาร์ทม ≥60;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
Imperial College London Standard: Overall ≥ 62, แต่ละพาร์ทม ≥56;
Higher: Overall ≥ 62, แต่ละพาร์ทม ≥56;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
The University of Edinburgh ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 67, แต่ละพาร์ทม ≥56;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 67, แต่ละพาร์ทม ≥56;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
University of London ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 62, แต่ละพาร์ทม ≥59;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 62, แต่ละพาร์ทม ≥59;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
University of Liverpool ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 55 – 62 , แต่ละพาร์ทม ≥51;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 62 , แต่ละพาร์ทม ≥51;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
Queen Mary University of London ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 62 , listening, speaking & reading ≥51, writing ≥57;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 62 , listening, speaking & reading ≥51, writing ≥57;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
University of Glasgow ป.ตรี : คะแนนรวม ≥ 60 , แต่ละพาร์ทม ≥59;
ป.โท : คะแนนรวม ≥ 68 , แต่ละพาร์ทม ≥62;
เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยกว่า 789 แห่งในสหรัฐอเมริกายอมรับผลคะแนน PTE ในการเรียนต่อต่างประเทศ ข้างล่างเป็นตัวอย่างรายชื่อมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงที่ยอมรับผลคะแนน PTE

ชื่อ คะแนน PTE ที่ต้องการ เว็บไซต์
Harvard University คะแนนรวม ≥ 70 เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
Yale University คะแนนรวม ≥ 70 เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
Princeton University คะแนนรวมที่แนะนำ ≥ 68 เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
Stanford University คะแนนรวมที่แนะนำ ≥ 68 เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
The University of Chicago คะแนนรวม ≥ 70 เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
New York University คะแนนรวม ≥ 70 เช็คเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กรุณาเลือกภาษา

Please choose lanuage

English
ภาษาไทย